Regulamin Sklepu Internetowego https://www.autoszlif.eu/

§1 Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy [nazwa sklepu] prowadzony jest przez Autoszlif Wojciech Jezierski z siedzibą w41-800 Zabrze, ul. Ludwika Kondratowicza 3, numer identyfikacji podatkowej NIP: 648-100-57-05.
2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://www.autoszlif.eu/.

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Autoszlif Wojciech Jezierski.
3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy umowa sprzedaży.
4. Klient – to osoba, firma lub organizacja kupująca wybrane produkty. Klient może być indywidualnym konsumentem, który dokonuje zakupu dla własnych potrzeb, lub może reprezentować inne przedsiębiorstwo.

§3 Zawarcie Umowy

1. Informacje o towarach podane na stronach sklepu, w tym ich opisy, parametry techniczne i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Klient składa zamówienie poprzez wybranie towaru i złożenie go do koszyka, a następnie przejście przez proces zamówienia.
3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę.

§4 Płatności

1. Ceny towarów są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT.
2. Klient może korzystać jedynie z tych form płatności, które są wymienione w procesie obsługi zamówienia.

§5 Realizacja Zamówienia

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze na przygotowanie wysyłki, plus czas dostawy.
3. Sprzedawca ma prawo do anulowania całego zamówienia lub jego części, z jednoczesnym zwrotem wszystkich otrzymanych od klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawarte są w polityce zwrotów.

§7 Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

§8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. Odpowiedni dobór części leży po stronie Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wybór produktów przez Klienta oraz za szkody powstałe przez użycie zakupionych części.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy na stronie, szczególnie w zakresie opisu możliwości zastosowania części, ich parametrów i możliwości użycia crossów (zastępników).
4. Opisy produktów na stronie mają charakter ogólny. Weryfikacja możliwości bezpiecznego wykorzystania zakupionego produktu leży po stronie Kupującego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Twój koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping