Polityka Zwrotów

1. Prawo do odstąpienia od umowy: Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, klienci mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Procedura zwrotu: Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować nas o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np.  e-mailem). 

3. Termin zwrotu towaru: Klient jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem 14 dni.

4. Koszt zwrotu towaru: Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi klient, chyba że sklep zdecydował się je pokryć lub nie poinformował klienta o obowiązku poniesienia tych kosztów.

5. Zwrot płatności: Dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Metoda zwrotu płatności: Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

7. Stan towaru: Klient jest odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż był to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Wyjątki: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Twój koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping